За нас
Да се познават случилите се по-рано в тоя свят неща и делата на ония, които живеели на земята, е не само полезно, но и твърде потребтно, любомъдри читателю. Ако навикнеш да прочиташ често тия неща, ще се обогатиш с разум, не ще бъдеш много неизкусен и ще отговаряш.Да се познават случилите се по-рано в тоя свят неща и делата на ония, които живеели на земята, е не само полезно, но и твърде потребтно, любомъдри читателю. Ако навикнеш да прочиташ често тия неща, ще се обогатиш с разум, не ще бъдеш много неизкусен и ще отговаряш.
2022
Обучение Камера на инсталаторите в България: „Фотоволтайчни соларни системи“
2020
Viessmann Bulgaria – Сервизен партньор: “Пуск в експлоатация и сервиз на газови кондензни котли Vitodens”
Бласт Тийм става 1 ГАЗ
2019
Обучение Vaillant / Газкомфорт
“Vaillant’s gas heating equipment”:
- Wall – hunt atmo TEC Pro/Plus boilers.
- Wall – hunt condensing eco TEC Pure/Pro/Plus boilers.
“Vaillant’s weather compensator multiMATIC 700/4
Държавна агенция за метрологичен и технически надзор – Удостоверение за поддържане, ремонтиране и преустройство на:
- Метални съдове под налягане от 0,05 MPa до 1,6 MPa;
- Водогрейни котли с мощност над 116,3 kW, с налягане до 1,6 MPa;
- Разпределителни газопроводи, Газорегулаторни и газоизмервателни пунктове и табла, Газопроводи, Газови съоръжения, Горивни уредби, Горивни уредби на промишлени газови инсталации и Газови уреди.
2018
Обучение GAScentre Bulgarian – “Поддръжка, ремонт и преустройство на газови инсталации“
2016
Обучение Vaillant / Газкомфорт – “Vaillant Controller Products and Usage”
Обучение Vaillant / Газкомфорт – “Vaillant Solar Products and Technology”
Овергаз – Удостоверение за дейност: Проектиране, изграждане и монтаж на газоснабдителни системи и газови инсталации в сгради, работещи с природен газ
2015
Обучение GASTEC Bulgaria / Овергаз – Правоспособност по заваряване на тръби от PE-HD (Полиетилен висока плътност) за вода/газ
2014
Обучение GASTEC Bulgaria / Овергаз – “Изграждане на газопроводни инсталации по системата Profipress G”
2013
Обучение GASTEC Bulgaria / Овергаз – „ Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации“, по модул „Сградни газови инсталации на природен газ“
2012
Добавяне на изграждане на газови инсталации към портфолиото с услуги на компанията
2010
Обучение WAVIN Ekoplastik – “ППР Тръбни системи”
2009
Обучение Екотермал – България – “Електрокотли”
Обучение Grundfos „Помпи за дома“
2007
Основаване БЛАСТ ТИЙМ ЕООД от инж. Явор Въртинков – Отоплителни и водопроводни инсталации
Виж повече
инж. Иванка Гостунска Управител Име на сертификат Име на сертификат
инж. Явор Въртинков Инженер технически ръководител и машинен техник Име на сертификат Име на сертификат
Валери Въртинков Специалист монтажник и заварчик Име на сертификат Име на сертификат
Цветан Захариев Технически ръководител, Специалист монтажник и заварчик Име на сертификат Име на сертификат
Адем Мюмюн Специалист монтажник и заварчик Име на сертификат Име на сертификат
Виолета Никлова офис мениджър Име на сертификат Име на сертификат
Ние искаме... 1. Да Ви докараме топлина Нашата мисия е комфорт във вашият дом и офис. Това е причината нашето лого да е символ на комфорт, уют и семейство.
2. Да Ви я монтираме Целта ни е проектиране, изграждане и поддръжка на:
- Високоефективни отоплителни и охладителни инсталации;
- Безопасни газови инсталации;
- Климатични и вентилационни инсталации за чист въздух;
- Филтриращи системи за чиста питейна вода.
3. На котката да и е добре Нашите ценности са:
- Професионално отношение
- Повишаване на комфорта
- Оптимизиране на разходите
Продуктов каталог
Предлагаме ви друг текст за продуктите тук
Прегледай